Soalan
Lazim

Biar kami bantu...

Soalan yang lazim ditanyakan kepada kami.

BERKENAAN PERISIAN

Ada perisian untuk diinstalasi?
JTMK menyediakan perkhidmatan instalasi perisian yang berlesen yang tulen untuk kegunaan pelajar dan staf universiti bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran serta operasi pentadbiran.
Adakah perkhidmatan ini diberikan kepada bukan warga UMS?
Tidak.

BERKENAAN KOMPUTER

Apakah jenis perkhidmatan yang diberikan?
Perkhidmatan penyelenggaraan, pembaikan, instalasi dan penggantian perkakasan komputer (untuk komputer milik universiti sahaja).
Adakah perkhidmatan ini diberikan kepada bukan warga UMS?
Ya menerusi komputer yang disewa dengan UMS.

BERKENAAN MAKMAL MAYA

Apakah jenis perkhidmatan yang diberikan?
Menyediakan komputer secara maya kepada pelajar dan staf universiti.
Adakah perkhidmatan ini diberikan kepada bukan warga UMS?
Tidak.

BERKENAAN SOKONGAN ICT

Apakah jenis perkhidmatan yang diberikan?
Perkhidmatan peminjaman peralatan ABM( Alat Bantu Mengajar) untuk acara rasmi universiti.
Adakah perkhidmatan ini diberikan kepada bukan warga UMS?
Tidak.