STAF

APLIKASI untuk kegunaan STAF

Aplikasi dibangunkan untuk akses secara dalaman dan menerusi internet untuk kegunaan kakitangan universiti.

Sebarang komen dan cadangan berkenaan perkhidmatan kami amat kami hargai.
STAR
KEWANGAN
ITEL (LMS)
SMPB
EMEL
REPOSITORI UMS
WEBEX
WEBOPAC
DIREKTORI KEPAKARAN
SMPPI
UMS ALUMNI

PELAJAR

APLIKASI untuk kegunaan PELAJAR

Aplikasi dibangunkan untuk akses secara dalaman dan menerusi internet untuk kegunaan kakitangan universiti.

Sebarang komen dan cadangan berkenaan perkhidmatan kami amat kami hargai.
DIREKTORI STAF
KEWANGAN
ITEL (LMS)
SMPB
EMEL
UMS REPOSITORY
WEBEX
WEBOPAC
DIREKTORI KEPAKARAN

UMUM

APLIKASI untuk kegunaan UMUM

Aplikasi dibangunkan untuk akses secara dalaman dan menerusi internet untuk kegunaan kakitangan universiti.

Sebarang komen dan cadangan berkenaan perkhidmatan kami amat kami hargai.
DIREKTORI STAF
PROCUREMENT
PORTAL PEMBEKAL
JOB VACANCIES
CARIAN GRADUAN
SEWAAN RUANG